NYHETER

Coronapandemin kastar miljontals människor världen över ut i isolering, arbetslöshet och ångest.
Nu varnar FN:s experter för en global våg av psykisk ohälsa.
Den närmaste tiden kan vi räkna med en ökning av antalet psykiska sjukdomstillstånd, och även att tillståndet för människor som redan före pandemin led av ångest och oro förvärras, enligt Devora Kestel, chef för Världshälsoorganisationens (WHO) avdelning för psykisk hälsa.
- Isoleringen, rädslan, osäkerheten och den ekonomiska turbulensen är faktorer som alla orsakar eller kan orsaka psykiskt lidande, säger hon.
I en ny rapport lyfter WHO fram grupper som är särskilt sårbara för psykisk ohälsa, däribland barn och ungdomar som i och med coronakrisen blivit avskärmade både från vardagen i skolan. Även sjukvårdspersonal är en utsatt grupp, i det att de förutom den uppenbara smittorisken måste konfronteras med de många dödsfall som viruset orsakar.
- Hela samhällens mentala hälsa och välbefinnande har påverkats allvarligt av krisen. Det är av största vikt att frågan hanteras med hög prioritet, säger Kestel.
Flera studier har redan påvisat hur covid-19 har påverkat den psykiska hälsan globalt. Psykologer vittnar om utbredd oro hos barn, och en ökning av antalet depressioner och ångestdiagnoser har rapporterats från flera länder. Våld i hemmet tycks också öka. Medan vissa mår dåligt av risken för att dö eller förlora nära och kära i smittan far andra illa av den sociala isoleringen. Miljontals människor har också blivit arbetslösa eller riskerar att bli det, samtidigt som osäkerheten kring smittans utbredning och varaktighet skapar känslor av hopplöshet och bristande framtidstro.
WHO uppmanar nu politiker och beslutsfattare runt om i världen att investera i psykvården, arbeta för att förebygga våld i hemmet och motverka fattigdom. 

Läs hela inlägget »

Vem du än är.
Vad du än bär på.

Tel: 0939 1980


250 kr/per samtal  
Debitering sker om samtalet är längre än 10 minuter.
Max samtalstid på 40 minuter.
Vardagar 09:00-16:00

 

Senaste nyheter

Arkiv