Få hjälp att söka svaren
Självkänsla är att hitta ditt värde
Självkänsla och självförtroende är två olika saker. Självförtroende innebär att du tror att du klarar av det du gör. Självkänsla är det värde du själv tycker att du har, oberoende av vad du gör.
 
För att ha en god självkänsla är det viktigt att du utgår från dig själv. Du behöver se realistiskt på dig själv och vara medveten om både dina resurser och styrkor och dina begränsningar och svagheter.

För att ha en god självkänsla behöver du se till att vara nöjd på färden mot dina mål.
 
Det är lätt att ta negativ kritik hårt och bortse från positiva och uppmuntrande kommentarer. Försök att bli uppmärksam på din egen inre dialog. Var inte för krävande och sträng mot dig själv utan ta in positiva kommentarer, ge dig själv uppskattning och var som en god vän till dig själv. Det stärker självkänslan.
 
Tänk tre goda tankar om dig själv varje dag!

Vem du än är.
Vad du än bär på.

Tel: 0939 1980


250 kr/per samtal  
Debitering sker om samtalet är längre än 10 minuter.
Max samtalstid på 40 minuter.
Vardagar 09:00-16:00

 
Hantera ångest
Ångest och oro tillhör livet. Det är vanligt att unga vuxna har erfarenhet av panikångest. Inom existentiell terapi ses inte ångest som ett tecken på sjukdom.
 
Ångest säger något om våra grundvärderingar och om hur vi lever våra liv. Existentiell ångest, stress och skuld kan vara ett resultat av att vi inte följer våra egna livsvärden.

Om du inte får svar på de frågor som finns i den existentiella ångesten kan den bli destruktiv. Genom att andas lugnt kan du dämpa ångesten och sedan ge dig själv utrymme att börja reflektera över budskapen i ångesten, granska dina värderingar och finna en egen riktning i livet.

Är du under 18 år?

Eftersom Onlinesamtal.se endast vänder sig till vuxna, kan du istället kontakta BRIS - kostnadsfritt för dig upp till 18 år.

Tel: 116 111
Måndag - fredag: 15.00-21.00
Lördag - söndag: 15.00-18.00
Läs mer här: www.bris.se
Eftersom Onlinesamtal.se endast vänder sig till vuxna, kan du istället kontakta Maskrosbarn - kostnadsfritt för dig mellan 13-19 år.

Maskrosbarn finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket, tar droger eller mår psykisk dåligt. Du är välkommen till oss!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Dom vänder sig till ungdomar, 13–19 år, från hela Sverige.

Maskrosbarn har en chatt som är öppen, torsdag-söndag kl.20.00-22.00 – då chattar dom gärna med dig!

Vill du få tag i maskrosbarn innan dess går det bra att maila: kontakt@maskrosbarn.org
På chatten kan du ta upp det som du tycker är viktigt – inga problem är för stora eller för små - och du är alltid anonym. 
Läs mer här: www.maskrosbarn.org
Du kan påverka hur du förhåller dig till dina känslor
Att vara människa innebär att alla mänskliga egenskaper finns inom var och en av oss: styrka och svaghet, godhet och grymhet.

Ser vi närmare på vad det innebär att vara människa upptäcker vi att vi är mer lika än olika varandra. Dessutom råder vi inte helt över oss själva som enskilda individer utan är ofta mer påverkade än vi tror av att vara delar av ett gemensamt större sammanhang.

Vi kan inte påverka alla faktorer som har lett fram till att vi är de vi är just nu, att vi befinner oss i den situation vi gör för ögonblicket. Lidande och sorg är en del av våra liv. Ingen kan undvika de svåra känslorna och bara uppleva de härliga. Det vi kan påverka är hur vi förhåller oss till dem.
Mindfulness lär dig uppfatta vad du känner
Mindfulness är ett sätt att träna upp lyhördhet för sina egna känslor och behov. För att hantera svåra känslor behöver du bli medveten om dem. Genom mindfulness lär du dig att uppfatta vad det faktiskt är du känner.

Du lär dig att vara snäll mot dig själv och att hitta ett förlåtande och stödjande sätt att möta svårigheter. När du lär känna fler av dina känslor och låter dem finnas utan att bli överväldigad, och utan att fördöma dem, har du större chans att leva ett harmoniskt liv.